Description

1. Thí nghiệm nén

2. Kiểm tra cường độ thép bằng máy kéo thép

3. Kiểm tra nén bê tông

Project Description

Category: